Biztosítóberendezések | Nyomtatás |

 

  • Kis-, közép- és nagyállomási jelfogófüggéses és mechanikus biztosítóberendezések,
  • Vonali automatikus térközi és útátjáró biztosítóberendezések,
  • Provizórikus, a pályaépítést kiszolgáló berendezések,
  • Egyéb közlekedési automatikák.


Kivitelezés, építés, fejlesztés, bontás.

Cégünk 1953-ban történt megalakulása óta foglalkozik biztosítóberendezések kifejlesztésével és továbbfejlesztésével. Országosan szinte valamennyi nagyobb átépítésben, cserében és fejlesztésben részt vettünk.

Az elmúlt több mint ötven évben aktívan közreműködtünk valamennyi állomási és vonali típusú biztosítóberendezés fejlesztésében, építésében.

Építettünk mechanikus biztosítóberendezéseket is, és ma már szép emlékeink közé tartozik a hazai vasúton elterjedt mindkét elektronikus állomási biztosítóberendezés prototípusának munkáiban történő részvétel.

Dolgozóink hozzáértését, szakmai tudását dicséri a jelfogófüggéses berendezések közül számtalan D55, valamennyi KÁ69 és D70-es berendezés építése, üzembe helyezése. A rövid szakmai életet megért egyszerűsített D55 fejlesztési munkái is cégünk nevéhez fűződnek.

Közreműködtünk a MÁV több munkaerő kiváltáshoz kapcsolódó projektében, kisforgalmú állomási berendezések megszüntetésében, vonalra kapcsolásában, nagy forgalmú vonal KÖFI rendszer kiépítésében.

Sajnálatos, és a vasút jelenlegi állapotát jellemzi, hogy munkáink közé tartozik az általunk közel húsz éve megépített és üzembe helyezett berendezések teljes, utód nélküli elbontása is.


A vasúton kívül és külföldön.

Munkánk nemcsak a vasúthoz és nem csak a hazai vasúthoz kötődik. Több alkalommal részt vettünk a BKV fejlesztési, átépítési munkáiban, nevünkhöz fűződik a Fogaskerekű Vasút, a Milleneumi Földalatti Vasút, több HÉV vonal biztosítóberendezésének cseréje, villamos végállomások átépítése. Cseh és román vasutak számára egyedi típusú biztosítóberendezéseket terveztünk, építettünk.


Szakmai felkészültség.


A Zrt. szakmai elismerését mutatja, hogy a berendezések építésén kívül, néha azok időszakos felülvizsgálatára is megbízást kapunk. Ezek a berendezések általában különleges felépítésükben vagy áramköri kialakításukban jelentősen eltérnek a megszokottól, vizsgálatuk komoly szakmai felkészültséget igényel.

Az elektronikus állomási biztosítóberendezések fokozatos elterjedése komoly szakmai kihívást jelent számunkra. Dolgozóink szakmai továbbképzésével, magas kvalitású új munkavállalók felvételével készülünk fel az előttünk álló szakmai feladatokra, hogy munkánk ne csak alvállalkozói szinten maradjon.


Természetesen figyelmünk nem csak az új tendenciák felé irányul. Országos szinten azon kevesek közé tartozunk, akik képesek a mechanikus berendezések felújítására, cseréjére, az átépítések során új berendezések megépítésére, szerelésére. Munkánk során próbáljuk megmenteni a még használható berendezéseket és bízunk a jelfogós berendezések elektronikus berendezések melletti életben maradásában.